GoPro Hero brukermanual

Dette er en uoffisiell norsk brukermanual / bruksanvisning for GoPro Hero HD. Den er forkortet ned fra originalen på engelsk. For fullstendig brukermanual, gå til gopro.com

Jeg har tatt meg den friheten å oversette deler av GoPro sin brukermanual til norsk, siden dette ikke følger med GoPro Hero og kan ikke lastes ned fra deres nettsider. Mest for min egen del, men også til glede for andre.

Sist oppdatert: 19.07.2012

This is an unofficial Norwegian user manual / user guide for GoPro Hero HD. It is shortened from the original in English. For a full user manual, go to gopro.com

I have taken the liberty to translate parts of GoPro’s user manual for Norwegian as it does not follow the GoPro Hero and can not be downloaded from their websites. Mostly for my own part, but also for the benefit of others.

Last updated: 19.07.2012

Oversikt

1 – LCD-skjerm 6 – USB-port
2 – AV/PÅ-knapp og modusknapp 7 – Bilde/lyd-utgang
3 – LED-lys 8 – Batteriluke
4 – HDTV-utgang 9 – Avtrekker- og valg-knapp
5 – Hero BUS-port 10 – SD-minnkortleser

LCD-skjerm

LCD-skjermen kan deles inn i tre rader. Øverste rad viser kameraets modus, midterste rad viser antall bilder og/eller om det ikke er satt inn minnekort. Nederste rad viser valgt oppløsning, formatering av minnekort/sletting av bilder, batteristatus og spotmeter.

  Fotomodus
  Tripple foto
  Video
  10 sekunders timer
  Antall filer på minnekort
  Minnekort mangler
  Valgt oppløsning
  Slett siste bilde/ formater minnekort
  Batteristatus
  Spotmeter

Grunnleggende bruk

Ta opp video

Skru på kameraet ved å trykke «AV/PÅ-knappen». Kameraet vil som standard gå til video-modus. Standard oppløsning på video er 960p (1280×960).

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å starte videoopptak. Kameraet vil pipe en gang. Det røde LED-lyset vil blinke under opptak av video.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å stoppe videoopptak. Hvis man ikke selv stopper opptaket så vil opptaket stoppe når minnekortet er fult eller batteriet går tomt for strøm (ca. 2,25 time ved fullt oppladet batteri). Kameraet vil pipe 3 ganger når opptaket stopper og videofilen er lagret.

10 sekunders timer

Skru på kameraet ved å trykke «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykk på samme knapp til ikonet for «10 sekunders timer» vises i displayet.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å starte nedtellingen. Etter 10 sekunder vil kameraet automatisk ta et bilde. En serie med pipelyder og det røde LED-lyset blinker når bildet er tatt.

Timelapse (serie med bilder)

Skru på kameraet ved å trykke på «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykk på samme knapp til ikonet for «fotomodus» vises i displayet. Ikonet skal blinke.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å starte bildetagning i serie. Som standard vil kameraet ta ett bilde hver 2. sekund. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å stoppe bildetagningen.

Foto

Skru på kameraet ved å trykke på «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykke på samme knapp til ikonet for «fotomodus» vises i displayet. Ikonet skal ikke blinke.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å ta et bilde.

En pipelyd og det røde LED-lyset vil lyse når bildet er tatt.

Tripple foto

Skru på kameraet ved å trykke på «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykke på samme knapp til ikonet for «tripple foto» vises i displayet.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å ta 3 bilder med 2 sekunders mellomrom.

Innstillinger

Punktene under forutsetter at kameraet allerede er skrudd på.

Meny for innstillinger

Trykk på «Modus-knappen» til SET vises i displayet. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å gå inn i menyen for innstillinger.

Trykk på «Modus-knappen» for å bla i valgene i menyen. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å velge et menypunkt.

One Button Mode On / Off

«One Button Mode» («OBM») tvinger kameraet til å starte opptak av video eller ta bilde(r) når kameraet skrues på. Hvilken handling kameraet skal utføre kan velges (se neste steg).  Det gjør det enklere å skru på kameraet når man ikke har tid eller kan se displayet. Eller når man skal låne kameraet til noen som ikke kjenner til bruken av kameraet.

I «OBM» så har «Avtrekker-knappen» ingen funksjon. Man kan ikke stoppe opptak av video eller stoppe tagning av bilder.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
onF Av (standard)
onO

Aktiver OBM

 1. Trykk «Avtrekker-knappen» for å bla valgene og stopp når LCD-skjermen viser «onO»
 2.  Trykk «Modus-knappen» for å lagre det valget som vises på LCD-skjermen
 3. Skru av og på kameraet igjen. Når kameraet skrues på igjen så vil valget gjort i steg 1 gjelde
 4. Trykk og hold inne «AV/PÅ-knappen» i 3 sekunder for å skru av kameraet

Deaktiver OBM

 1. Skru på kameraet
 2. Mens kameraet er på (gjør opptak), trykk og hold inne «Avtrekker-knappen» i 3 sekunder. Slipp knappen.
 3. Kameraets SET-meny vil vises
 4. Trykk «Avtrekker-knappen» for å gå inn i menyen for innstillinger. Stopp når onO vises
 5. Trykk «Avtrekker-knappen» for å bla valgene og stopp når LCD-skjermen viser «onF»
 6. Skru av kameraet
 7. Neste gang kameraet skrues på så vil OBM være deaktivert

Standard modus ved oppstart

Man kan velge hvilken modus (video, foto, tripple foto, timelapse) kameraet skal start i når du skrur på kameraet.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
F Videomodus (F betyr film og er standard)
P Foto (enkeltbilde)
3 Tripple foto
PES Timelapse (PES = photo every second)
 1.  Trykk «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgene
 2. Trykk «Modus-knappen» for å lagre valget som vises i LCD-skjermen

Oppløsning for video

Kameraet kan filme i ulike oppløsninger med ulike fps (bilde pr. sekund).

Symbol på LCD-skjermen Beskrivelse Oppløsning Bildefrekvens Foreslått bruksområde
r1 16:9 vidvinkel
Standard
WVGA
(848×480)
60 NTSC
50 PAL
Når man ønsker liten filstørrelse og høy bildefrekvens.
r2 16:9 HD video 720p
(1280×720)
30 NTSC
25 PAL
Når montert på kjøretøy eller utstyr og man ønsker en så vid bildevinkel som mulig.
r3 16:9 vidvinkel
HD video
720p
(1280×720)
60 NTSC
50 PAL
Samme som r2 men med saktefilm.
r4 (standard) 4:3 HD video 960p
(128×960)
30 NTSC
25 PAL
Festet på kropp, hjelm, surfebrett så vil denne størrelsen gi høyest bilde.
r5 16:9 HD video
høyeste oppløsning
1080p
(1920×1080)
30 NTSC
25 PAL
Når montert i bil eller andre kjøretøy. Smalere synsfelt (127 grader) enn normalt (170 grader).
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen
Merk: Visning r1, r2, r3, r4 og r5 som vises i menyen for innstillinger vil vises som 1, 2, 3, 4 eller 5 (uten «r»)  i LCD-skjermen når man ikke er i innstillingsmenyen. Se eksempel under delen for «LCD-skjerm» lenger opp.

Eksponering

Velg mellom spotmåling eller sentrert måling for å velge ønsket eksponering av bildet/video avhengig av omgivelsene.
Symbol på LCD-skjerm Funksjon
Cnt (standard) Sentrert måling av eksponering er best utendørs- eller innendørs-lys.
SPt Spotmåling er primært brukt når man filmer fra insiden av en bil eller andre mørke omgivelser og ut i et lyst område. Spotmålingen justerer eksponeringen til midten av bildet, f.eks, på veien utenfor bilen istedet for interiøret i bilen.
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

Oppned opptak

Hvis man må montere kameraet oppned så kan man også snu opptaket av video eller bilde. Dette gjør at man slipper å måtte snu bildet i filmen på datamaskinen.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
UP Tar bilder og filmer «rett vei» (standard)
UPd Tar bilder og filmer oppned slik at det blir rett vei på datamaskinen og visning på TV.
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

«Live» video

Man kan stille inn kameraet til å gi fra seg direktesendt bilde via en av bildeutgangene (normal eller HD) ved å skru på eller av «Video Live Feed». Direkte sendt bilde via USB er ikke mulig. Når direktesendt bilde er skrudd av så vil kameraet gå automatisk til visning av video eller bilde når en bildekabel kobles til. Når direktesendt bilde er skrudd på så vil kamerat forbli i sin modus (video, bildetagning etc) og sende direktesendt bilde.

Merk: Hvis HD-kabelen er koblet til og man starter opptak av HD-video, så vil bildesignalet endres fra HD til standard oppløsning. Kameraet kan ikke sende og ta opp HD-video samtidig.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
LFF Direktesendt bilde av (standard)
LFO Direktesendt bilde på
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

Informasjon på skjerm

Når kameraet er koblet til TV via direktesendt bilde, så vil kameraet som standard innstilling vise informasjon som batteristatus og om kameraet gjør opptak eller ikke. Denne informasjonen kan skjules for direktesendt bilde.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
oSO På (viser informasjon i direktesendt bilde)
oSF Av (informasjon i direktesendt bilde er skjult)
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen
Tips lagt til av Helge:
Hvis du synes det er vanskelig å navigere i menyen for innstillinger ved å se på LCD-skjermen på selve kameraet, ta å koble til kameraet til en TV. Der vil menyen vises i fullskjerm og med hele ord/navn på innstillinger istedet for forkortelser på tre bokstaver slik det er på LCD-skjermen.

Tidsintervall timelapse

Man kan velge å ta bilde hvert 2, 5, 10, 30 eller 60 sekund når kameraet er i «Timelapse-modus». Når det står «P2» på skjermen så vil kameraet ta bilde hvert 2. sekund i «Timelapse-modus».

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
P2 / P5 / P10 / P30 / P6 Tar bilde hvert 2 / 5 / 10 / 30 / 60 sekund
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

LED-lys av/på

Ved opptak av video eller når kameraet tar bilde så vil det røde LED-lyset blinke. Man kan skru av LED-lyset.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
bLO Blinking av LED-lys på (standard)
bLF Blinking av LED-lys av
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

Skru av/på pipelyd

Man kan aktivere eller deaktivere pipelyden som brukes som kvittering ved trykk eller handling.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
bPO På (standard)
bPF Av
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

NTSC / PAL

Dette kontrollerer både opptak og avspilling av video på TV-skjerm. Velg nSC hvis du bor i Nord-Amerika og PAL hvis du bor andre steder.

Notat lagt til av Helge:
I USA, Canada, Sør-Korea og Japan bruker de et system som kalles NTSC, mens resten av verden bruker PAL. Ønsker du mer informasjon om NTSC og PAL, se Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/NTSC
Symbol på LCD-skjerm Funksjon
nSC NTSC er valgt. Opptak og avspilling vil foregå i enten 30 eller 60 bilder pr. sekund avhengig av valgt oppløsning.
PAL PAL er valgt. Opptak og avspilling vil foregår i enten 25 eller 50 bilder pr. sekund avhengig av valgt oppløsning.
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

Slette siste fil

Når «LSt» vises på LCD-skjermen så kan du slette siste filen som er lagret på minnekortet.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
LSt For å slette siste fil lagret på minnekortet. Trykk «Avtrekker-knappen» når LSt vises på skjermen for å slette siste fil. LSt vil begynne å blinke som en advarsel.
LSt
(blinker)
LSt vil blinke i 5 sekunder. Hvis du ikke gjør noe så vil blinkingen stoppe og ingen fil vil bli slettet. Du kan nå trykke «Modus-knappen» for å gå videre i menyen.
LSt
(blinker)
Hvis du trykker på «Avtrekker-knappen» mens LSt blinker vil du slette siste filen som ble lagret på minnekortet. Det røde LED-lyset vil blinke mens filen slettes.

Slett alle filer og formater minnekort

Når «ALL» vises på LCD-skjermen så kan du slette alle filer og formatere minnekortet.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
ALL For å slette alle filer og formatere minnekortet. Trykk «Avtrekker-knappen» når ALL vises på skjermen for å slette siste fil. ALL vil begynne å blinke som en advarsel.
ALL
(blinker)
ALL vil blinke i 5 sekunder. Hvis du ikke gjør noe så vil blinkingen stoppe og ingen filer vil bli slettet og minnekortet blir ikke formatert. Du kan nå trykke «Modus-knappen» for å gå videre i menyen.
ALL
(blinker)
Hvis du trykker på «Avtrekker-knappen» mens ALL blinker vil du slette alle filer og formatere minnekortet. Det røde LED-lyset vil blinke mens filen slettes. ADVARSEL: Dette vil slette alle filer og all data på minnekortet.

Auto av

Du kan velge at kameraet skal skru seg automatisk av etter 60, 120, 300 sekunder eller aldri (kun når du selv velger å skru av kameraet manuelt).

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
OFF Kameraet vil ikke skru seg selv av (standard).
60 Kameraet vil skru seg selv av 60 sekunder (1 minutt) etter at siste knapp ble trykket (med mindre kameraet gjør opptak av video eller bilder).
120 Kameraet vil skru seg selv av 120 sekunder (2 minutter) etter at siste knapp ble trykket (med mindre kameraet gjør opptak av video eller bilder).
300 Kameraet vil skru seg selv av 300 sekunder (5 minutter) etter at siste knapp ble trykket (med mindre kameraet gjør opptak av video eller bilder).
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte valg (OFF, 60, 120 300)
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises i LCD-skjermen

Om denne «brukermanualen»

Denne brukermanualen er skrevet på eget initiativ og er på ingen måte støttet av GoPro. Utgangspunktet er at jeg selv kjøpte meg GoPro Hero HD og syntes at menyen var litt tungvind å bruke. Det fulgte med en rekke brukerveiledninger på ulike språk, men ingen av dem var på norsk. Det er i utgangspunktet ikke et problem, men jeg synes likevel det burde følge med en på et nordisk språk.

Så som en del av min egen opplæring i funksjoner og innstillinger til kameraet så valgte jeg å oversette det jeg mener er den viktigste delen av den engelske brukermanualen.

Denne nettsiden er også tilpasset mobilvisning. Så da slipper jeg å ha med meg papirutgaven i lomma om det er noe jeg trenger å slå opp.

Jeg er ikke noe ekspert på norsk, ei heller engelsk. Så du kan nok finne en del skrivefeil eller uttrykk som er dårlig oversatt. Ta gjerne kontakt med meg eller legg igjen en kommentar under hvis du mener noe er galt, mangelfullt eller ønsker å gi meg en beskjed.

Fraskrivelse

Denne brukermanualen er ikke et offisielt GoPro-materiale. Brukermanualen er fritt oversatt fra papirutgaven som fulgte med mitt kamera når jeg kjøpte det. Jeg kan ikke ta ansvar for nye funksjoner eller endrede funksjoner som ikke dekkes av denne brukermanualen.

Denne brukermanualen er for GoPro Hero HD (altså versjon 1). I kommentarfeltet under så prøver jeg å svare på spørsmål folk har. Jeg ber om forståelse om at jeg ikke sitter inne med kunnskap om andre utgaver (Hero2 og Hero3).

88 kommentarer om “GoPro Hero brukermanual

 1. Endelig på norsk, og jeg har lagret dette på mobilen for senere bruk!
  Har ikke lest alt her enda, håper jeg finner et triks for å minimere tunnelsynproblemet med kameraet.

  Stå på!

  Lik

 2. Hei. Bra med norsk manual. Selv sliter jeg med et kamera som henger seg opp/slår seg av /går svart når jeg vekler mellom kamerainnstillinger. Noen tips?

  Lik

  1. Hei Karin

   Det er ikke helt ukjent problem at GoPro-kameraene fryser (henger seg opp). Hvis jeg hadde hatt dette problemet ville jeg gått til http://gopro.com/support/product-updates-support/ og sjekket etter siste firmware og evt. installert den.

   Det kan også tenkes at den er litt «allergisk» mot minnekortet ditt. Formater det, prøv uten eller med et annet minnekort.

   Hvis ikke det hjelper så kontakt butikken der du kjøpe kameraet.

   Lykke til!

   PS! Legg gjerne igjen en kommentar her om hvordan det løste seg når du har fått fikset problemet.

   Lik

 3. Hei, og takk for oversettelsen!
  Jeg er sylfersk på dette feltet, og kan vel ikke heller skryte av dataferdigheter! Men, jeg ser at det blå lyset blinker foran på kameraet selv etter det er skrudd av. Er dette slik det skal være? Tenkte kanskje at det tar litt batteri.. Eller?

  Mvh morten

  Lik

  1. Det blå lyset du beskriver er pr. d.d. på GoPro Hero3. I følge brukermanualen for Hero 3 så indikerer det blå lyset tilkobling til trådløst nettverk.

   «The HERO3 camera’s built-in Wi-Fi allows you to connect to the Wi-Fi Remote or smartphone/tablet via the GoPro App. When Wi-Fi is on, your Wi-Fi status indicator Light will blink blue.»

   Lik

 4. Hei
  Flott med Norsk brukermanual…🙂
  Savner ein plass å stille spørsmål ang problem med gopro. Veit du om plass til dette ?
  Har nett fått ein hero 1 som er lite brukt men har problem med at får ikkje til å koble den til pcen, får ikkje kontakt. Har prøvd med fleire usb kabler men nei….
  Er dette eit kjent problem

  Lik

  1. Jeg er litt usikker på hva du spør etter. Som du ser i oversikten så kan du bruke pkt 4 eller pkt 7 for tilkobling til f.eks. et fjernsyn.

   Etter hva jeg vet så kan ikke disse brukes som inngang til video, kun for å få signal ut av kameraet.

   Lik

 5. Har er GoPro Hero2, dette funket helt fint til jeg skulle slette bilder etter å ha overført de til pc. Jeg gikk en på «egenskaper» og valgte «formater». Etter formateringen kommer det SD ERR i displayet. Jeg ser bildet på monitor og jeg kan velge funksjoner, men jeg får ikke tatt bilder. Tydligvis feil formatering. Har prøvd både FAT32 og NFTS uten at dette har hjulpet. Noen ide om hva jeg kan gjøre?

  Lik

 6. Hei

  Når man ser filmer filmet med GoPro får feks vegger, bygninger, heiskroker etc som i utganspunktet er bene/rette en avrundet form. Dette er forferdelig å se på. Hva kan man gjøre for å unngå dette og få et bilde som speiler virkeligheten som den er? Har det noe med vidvinkel å gjøre? kan dette stilles inn slik at alt ser rett ut?

  Lik

  1. GoPro har en enorm vidvinkel og har mer eller mindre et fisheye-objektiv. Ved å søke etter «gopro fisheye correction» på Google så får man mange treff og jeg er sikker på at du finner en metode for å rette eller endre på effekten av fisheye.

   Lik

 7. Hei! Jeg har akkurat fått meg en GoPro Hero 3 og det er et «lite» problem med det; jeg får ikke filmet. Det kommer bare en lydfil (MP4), men filmen mangler på en måte. Jeg har prøvd å ta vanlige bilder og det funker, det er bare filmen som ikke funker. Har du noen tips til hva jeg kan prøve for å få filmet?

  Lik

  1. Det virker litt rart at den kan ta opp lyd med ikke bilde. Jeg mistenker heller at det er den datamaskinen du forsøker å spille av videofilen på som ikke klarer å vise bildet.

   Det er et gratis program som heter VLC [http://www.videolan.org/vlc/] (til Windows og Mac) som er en utmerket avspiller av ulike videoformater.

   Lik

   1. Men nå har jeg enda ett problem… Jeg får ikke filmene opp når jeg legger de inn i Windows Live Movie Maker. Er det noe jeg kan gjøre for å få de opp?

    Lik

   2. Årsaken til det er nok at din Windows Live Movie Maker ikke klarer å lese MP4-filer. Det er ulike utgaver med ulik støtte for videofiler for Windows Live Movie Maker. Du kan lese mer om det på Microsoft sine nettsider [http://windows.microsoft.com/nb-NO/windows-live/movie-maker-file-types-faq].Så løsningen er å konvertere MP4-filen til noe Windows Live Movie Maker forstår. Til det kan du bruke et gratisprogram som heter Handbrake [http://handbrake.fr]

    Lik

 8. Tusen takk for en kjempenytting oversatt brukerhåndbok:-) Det jeg ikke finner ut av er at det er forsinkelse på 2-3 sekunder når vi ser på live på ipaden, helt ny bruker så er helt grønn på dette. Er det en innstilling jeg ikke har fått med meg?

  Mvh
  Maysa

  Lik

 9. Når man har koblet GoPro3 opp mot fjernkontrollen, så begynner den å blinke, også etter den er avskrudd. Vil det si batteriet tømmes og en burde skru av wifi før en skrur av GoProen?

  Lik

 10. Har akkurat kjøpt meg gopro hero 3 og får ikke til å se videoene jeg tar opp. Hvordan gjør man det? Får det ikke til på iPhone og iPad

  Lik

 11. Hei. Manualen din er jo bare topp. Jeg kjøpte i dag Wi-Fi backpack med fjernkontroll. Har et GoPro HD2. Jeg har desverre problemer med å sette opp kameraet opp mot fjernkontrollen, og får heller ikke til å ta bilder eller filme ved bruk av fjernkontrollen. Er dette noe du kan hjelpe meg med. Som du selv sa er ikke manualen særlig grei å lese, å det er meget små skrift i manualen så jeg klarer nesten ikke lese den. Takker på forhånd for hjelpen.

  Lik

  1. Du har sikkert fått fiksa fjernkontrollen men her e en video der man får se hvordan man parre gopro og fjernkontrollen vis det ikke går på den vanlige måten.

   Lik

 12. Hei

  Lurer på om du kunne hjulpet meg med en liten ting🙂

  Når jeg har lagret filmsnutter i MP4 format på Pcn får jeg på noen av filene problemer i Windows Media Player (og windows movie maker). Da stopper filmen opp. Noe som gjør at jeg ikke kan redigere filen i moviemakeren. Når jeg spiller av filen i VLC media player fungerer filen fint, men jeg merker at det er et hakk i bildet eller lyden på det tidspunktet i filmen der det stopper i media player.

  Er dette en feil på Camera? eller er dette vanlig? Går det å reparere filene så de fungerer i media player?

  Lik

 13. Tusen takk for Norsk manual,
  Har vært ute og filmet i dag, satte kamera i modus 3 for sakte film, men dette blir ikke i sakte film, men i vanlig film hastighet.
  Og det står 3 i display etter jeg har vært i set meny. Har Gopro HD.
  takker for hjelp.

  Morten

  Lik

  1. Ved avspilling så vil nok datamaskinen din spille av videoen i «normal» hastighet. Det er først når du bruker videoen i et videoredigeringsprogram at du får gleden av å senke hastigheten uten at bildet hakker.

   Prøv å søk på «gopro hero 60 fps tutorial» på Youtube, så får du en del treff.

   Lik

 14. Hei og takk for en veldig nyttig manual. Det virker som du må lade batteriet med en spesiell lader, men den laderen følger tydeligvis ikke med i pakken når en kjøper kameraet? Det er ikke mulig å lade batteriet via datamaskinen, med å koble kameraet til maskinen?

  Lik

  1. Det kan nok stemme at det ikke følger med batterilader. Dette kan kjøpes i tillegg. Jeg har aldri opplevd problemer med å lade mitt kamera via USB. Enten via datamaskinen eller vanlig mobiltelefonlader. Det krever kun en vanlig USB-ledning.

   Lik

 15. Har nettopp fått meg en go pro 3, ladet den og skulle bruke den neste dag og da var batteriet helt tomt og kameraet lot seg ikke slå på. prøvde da å lade det igjen i ca 3timer i laptop, da ble den tom og batteriet på goproen halvfullt. Den må vel holde lenger på strømmen en det?

  Lik

  1. Jeg vet ikke med GoPro Hero 3, men for Hero HD (som jeghar) så bør batteriet lades med 1000mAh. De fleste USB-utganger har vel 500mAh. Rett meg hvis jeg tar feil.

   Jeg mistenker at batteriet hadde nok spenning til å vise at det var fult men ikke nok strøm. Prøv heller å bruk en annen kilde for lading neste gang.

   Lik

 16. Hei, jeg lurer på hva NO SD betyr som kommer opp når jeg skal ta opp film.
  Jeg lurer også på hva er grunnen til at kameraet sine LED-lys blinker blått hvis jeg går inn på instillinger.
  Takk for svar på forhånd

  Lik

 17. Hei, har et gopro 3 surf kamera. Det følger med en gummi» ting» rundt hull tråd også en firkant med tre sider? Håper du skjønner om du har sett den. Hva er den til og hvordan festes den? Håper du kan hjelpe. På forhånd takk

  Lik

  1. Jeg har ikke Hero3 selv, men det er mulig du sikter til sikkerhetsfeste som hindrer at kamerafestet skulle løsne fra evt. det den er festet til. En ekstra sikkhertssak med andre ord.

   Lik

 18. Hei Takk for flott info. Har et problem med en melding på skjermen som sier
  NO SD. Brikken er tom og kameraet er brukt ca- 2 timer.
  Lurer på om noen har hatt slikt problem.
  PÅ forhand takk….

  Lik

 19. Hei

  Kjempe flott med en slik side på norsk.
  Har anskaffet et GoPro Hero3 Black E som hovedsakelig skal bruket til dykking.
  Hvilkne innstillinger er best til dette formålet? Kommer trolig til å montere kameraet på hode.

  På forhånd takk

  Lik

 20. Hei , og takk for insatsen !
  Har fått meg GoPro3BE, holder på å sette meg inn i bruken , manualen din og GoPro’s egen . Jeg testfilmet litt , og spilte av fra SD på pc . MEN under fremvisning hakket filmen , og det var som biter manglet . Endret fra NTSC til PAL , filmet på ny , men samme «blanks»/hakk i filmen . Årsak ???

  mvh Ullersmo

  Lik

  1. Hei Bjørn

   Det er nok ikke kameraet sin feil, men heller programvaren eller datamaskinen som filmen spilles av på/med.

   Som nevnt i en tidligere kommentar, prøv å last ned VLC som avspiller av videofiler til din datamaskin.

   Lik

 21. Hei Helge, har nettopp kjøpt Gopro3 black edi.
  Første gangs bruklmever at fer og prøver meg fram litt…

  Opplever at filmene hakker når de spilles av på PC.

  Har du noe tips om hvorfor?

  Mvh
  Arnstein

  Lik

  1. Det er nok ikke kameraet sin feil, men heller programvaren eller datamaskinen som filmen spilles av på/med.

   Som nevnt i en tidligere kommentar, prøv å last ned VLC som avspiller av videofiler til din datamaskin.

   Lik

 22. Hei!

  4. juni kjøpte jeg et GoPro Hero3 Black Edition kamera med 64 GB Ultra SD minne. Jeg oppgradere kameraet med nyeste firmware, og kameraet har funket godt helt til i dag. Da jeg skulle vise filmen jeg tok opp i dag ble det bare hakkingen, og det dannet seg firekanter på skjermen osv, lyden funket men ikke bildene. Jeg har hele tiden brukt kameraets standardoppløsningen på 960, de filmene jeg har tatt tidligere har ikke vært noe problem å vise på PC som forøvrig er nesten ny. Jeg prøvde å ta ut batteriet og likedan formaterte jeg minnet, men til ingen nytte. Har du hørt om noe sånt før, kanskje av andre?

  Mvh Skjalg Hostad

  Lik

  1. Hei Sjalg

   Det er nok ikke kameraet sin feil, men heller programvaren eller datamaskinen som filmen spilles av på/med.

   Som nevnt i en tidligere kommentar, prøv å last ned VLC som avspiller av videofiler til din datamaskin.

   Lik

 23. Supert med norsk manual🙂

  Jeg har nettopp investert i Hero 3 Black edition med battery backpack. Jeg ladda det opp – alt vel så langt. Så skulle jeg bruke det – ingen strøm. Ladda det opp på ny – og straks ferdigladda så slo kamera seg på igjen (automatisk). Jeg slo av – det slo seg på. Og slik fortsatte det.

  Hørt om lignende – og hva som eventuelt er problemet?

  Lik

 24. Hei. Jeg har et GoPro 3 BLack Edition og når jeg skal purre det med GoPro app via iphone4 og IPad så blir jeg spurt om passord !!! Hvorfor og hvor finner jeg så det passordet ????

  Mvh

  Lik

 25. Jeg tar bilder vært 60 sekund med mitt go pro3 black idition. Så legger jeg alle bildene inn i Windows Movie maker. Hva gjør jeg videre for og lage en fort film? time laps film?? kan noen forklare meg steg for steg??? PLEASE????

  Lik

 26. Hei
  Veldig nyttig med en norsk utgave. Så takk:-)

  Jeg lurer på om noen har erfaringer med LCD TOUCH BAC PAC( ekstern go pro skjerm som settes bak på kamera)? Ser prisen varierer litt men ligger opp mot 1000 kr. Er denne skjermen bra? Er det noe man bør ha?

  Lik

 27. Er det noen som vet hvordan man forholder seg når man har glemt passord ved innlogging når man skal bruke WIFi opp mot GoPro sin app i Android. Mest sannsynlig må jeg fabrikk-resette kameraet. Hvor finner jeg oppskriften på dette?

  På forhånd takk!

  Lik

   1. Hei Helge! Det var kjapt svar. Takk for tipset. Du skulle jobbet for GoPro😉
    Et spørsmål som jeg aldri blir klok på: Er det ikke slik at med produkter solgt i Norge, SKAL det medfølge en Norsk, eller i det minste en skandinavisk brukermanual?

    Jeg mente at dette er et krav som står nedskrevet ett eller annet sted. Kjøper du f.eks. en vaskemaskin, kan jeg garantere at det medfølger en norsk/svensk/dansk manaul. Arrester meg hvis jeg tar feil.

    Jeg syntes det er svakt av GoPro at det ikke foreligger en brukermanual på Norsk. Om ikke i trykket form, så i hverfall en PDF fil på nettet. De selger så store volum, at dette hadde kostet dem bagateller.

    Lik

 28. Hei.Takk for at noen tar deg bryet med og oversette noe til andre. Jeg sliter med og få laddet min hero2.Når usb kabelen står i skal lampen da lyse rød.Eller skal det det vise en USb tegn i displyet med en blinkende laddeinikator.Lurer på om batteriet mit er i ferd med og bli deffekt

  Lik

 29. En 11 åring fikk denne idag.Følger det ikke m noe minnekort ? Noen i Sande Vestfold område som kan denne å evt vise han litt…

  Lik

 30. Ny bruker og eier av Hero gopro4 Har filmet, overfører til mc, slettet på minne brikke, så ser jeg video er opp ned,går det å snu video igjen ( opp ned )

  Lik

 31. Hei! Jeg klarer ikke å få tømt minnekortet som jeg har i kameraet (gopro). Jeg har lastet inn filene på pc´n og deretter slettet filene fra minnekortet, men når jeg setter det tilbake i kameraet så fortsetter «tiden» som teller ned minuttene jeg har igjen av filming, der den slapp. Den står nå på 32:55 og når minnekortet er tomt skal det egentlig stå 80:00. HJELP

  Lik

  1. Skru på kameraet ved å trykke på «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykke på samme knapp til ikonet for «fotomodus» vises i displayet. Ikonet skal ikke blinke.

   Trykk på «Avtrekker-knappen» for å ta et bilde.

   En pipelyd og det røde LED-lyset vil lyse når bildet er tatt.

   Lik

 32. Hei.
  Min sønn kjøpte seg ett Go pro Hero 3 i sommer å har nesten ikke brukt det for nå i jula.
  Han hadde filmet litt å skulle legge det over til PC,
  Plutselig ble skjermen på kamera blank og vi klarer ikke å få det skrudd på igjen.
  Har ladet opp batteriet igjen, men det lar seg ikke slås på igjen.
  Er det noen som har hatt samme problem?

  Lik

 33. Hei,
  Jeg har tidligere fått hjelp/tips til å redigere og lage en film av mange opptak/sekvenser (Windows Movie Maker). Det ble en turfilm på 20 minutter. Prøvde å legge den inn på YouTube, men det var verre. Ville ta evigheter – kan det være riktig at det skulle ta rundt 4 timer å laste den in der…?

  Lik

 34. Hei! Trenger man minnekort for at videoene og bildene skal lagres? Kan jeg legge det som er filma på min gopro hero3+ inn på telefonen uten minnekort?

  Lik

  1. Hei Helge, som mange andre Tusen Takk for oversettelsen. Jeg er en nybyner og er meget dårlig på Engelsk ved hjelp av gode venner har jeg kommet noen skritt på vei. kjøpte det i fjor, har brukt det 2 ganger på Amcar treff. Har prøvd og feilet, men til slutt har jeg greid det
   Det er to ting som jeg håper å få svar på, Hvilke redigerings program jeg kan bruke, jeg har dårlig engelsk kunnskaper så det må være på norsk. Det er godt å få lit hjelp, med hilsen Tom.

   Lik

   1. Vanskelig å gi noe konkret råd. Bruker du Windows eller Mac? Jeg vet Windows har Windows Movie Maker som følger med Windows. Ellers så har GoPro også et program (dog på¨engelsk sist jeg prøvde det). Lykke til og har du noen tisp andre kan få brukt for å legg gjerne til en kommentar her.

    Lik

 35. Hei. Har et GoPro 3+ Hadde en app på den forje telefonen for å styre camera. Nå når jeg innstalerer appen på den nye tlfèn spørres det etter passord, men d husker jeg ikke. hvordan kommer jeg forbi dette?

  Lik

 36. Hei, jeg har fått dugg bak linsa i objektivet så jeg måtte bare pakke det bort idag. Noen tips om hvordan fjerne dette? Kan eller må det åpnes for å fikse dette?

  Lik

 37. Hei.
  Takk for mange gode råd og tips.
  Nå har jeg fått et problem med goPro 4 session.
  Har brukt gopro appen i hele sommer helt til kameraet hengte seg opp og måtte resettes.
  Etter det er det ikke mulig å få kontakt mellom kamera og telefon. Jeg har lest og lest og funnet ut at jeg må slette kameraet fra appen for å begynne på nytt, men klarer ikke å skjønne hvordan jeg skal gjøre det.
  Takknemlig for tips.
  Mvh PerEgil

  Lik

 38. Hei!
  Jeg lurer på om du har noe erfaring med at noen av filmene fungerer helt fint, når du har overført de til datamaskinen, mens andre er «ødelagte» eller kan ikke spilles av. Det gjelder både i VLC og i windom meda player.
  Har du noen gode tips?

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s