GoPro Hero brukermanual

Dette er en uoffisiell norsk brukermanual / bruksanvisning for GoPro Hero HD. Den er forkortet ned fra originalen på engelsk. For fullstendig brukermanual, gå til gopro.com

Jeg har tatt meg den friheten å oversette deler av GoPro sin brukermanual til norsk, siden dette ikke følger med GoPro Hero og kan ikke lastes ned fra deres nettsider. Mest for min egen del, men også til glede for andre.

Sist oppdatert: 19.07.2012

This is an unofficial Norwegian user manual / user guide for GoPro Hero HD. It is shortened from the original in English. For a full user manual, go to gopro.com

I have taken the liberty to translate parts of GoPro’s user manual for Norwegian as it does not follow the GoPro Hero and can not be downloaded from their websites. Mostly for my own part, but also for the benefit of others.

Last updated: 19.07.2012

Oversikt

1 – LCD-skjerm 6 – USB-port
2 – AV/PÅ-knapp og modusknapp 7 – Bilde/lyd-utgang
3 – LED-lys 8 – Batteriluke
4 – HDTV-utgang 9 – Avtrekker- og valg-knapp
5 – Hero BUS-port 10 – SD-minnkortleser

LCD-skjerm

LCD-skjermen kan deles inn i tre rader. Øverste rad viser kameraets modus, midterste rad viser antall bilder og/eller om det ikke er satt inn minnekort. Nederste rad viser valgt oppløsning, formatering av minnekort/sletting av bilder, batteristatus og spotmeter.

  Fotomodus
  Tripple foto
  Video
  10 sekunders timer
  Antall filer på minnekort
  Minnekort mangler
  Valgt oppløsning
  Slett siste bilde/ formater minnekort
  Batteristatus
  Spotmeter

Grunnleggende bruk

Ta opp video

Skru på kameraet ved å trykke «AV/PÅ-knappen». Kameraet vil som standard gå til video-modus. Standard oppløsning på video er 960p (1280×960).

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å starte videoopptak. Kameraet vil pipe en gang. Det røde LED-lyset vil blinke under opptak av video.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å stoppe videoopptak. Hvis man ikke selv stopper opptaket så vil opptaket stoppe når minnekortet er fult eller batteriet går tomt for strøm (ca. 2,25 time ved fullt oppladet batteri). Kameraet vil pipe 3 ganger når opptaket stopper og videofilen er lagret.

10 sekunders timer

Skru på kameraet ved å trykke «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykk på samme knapp til ikonet for «10 sekunders timer» vises i displayet.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å starte nedtellingen. Etter 10 sekunder vil kameraet automatisk ta et bilde. En serie med pipelyder og det røde LED-lyset blinker når bildet er tatt.

Timelapse (serie med bilder)

Skru på kameraet ved å trykke på «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykk på samme knapp til ikonet for «fotomodus» vises i displayet. Ikonet skal blinke.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å starte bildetagning i serie. Som standard vil kameraet ta ett bilde hver 2. sekund. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å stoppe bildetagningen.

Foto

Skru på kameraet ved å trykke på «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykke på samme knapp til ikonet for «fotomodus» vises i displayet. Ikonet skal ikke blinke.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å ta et bilde.

En pipelyd og det røde LED-lyset vil lyse når bildet er tatt.

Tripple foto

Skru på kameraet ved å trykke på «AV/PÅ-knappen». Når kameraet er på, fortsett å trykke på samme knapp til ikonet for «tripple foto» vises i displayet.

Trykk på «Avtrekker-knappen» for å ta 3 bilder med 2 sekunders mellomrom.

Innstillinger

Punktene under forutsetter at kameraet allerede er skrudd på.

Meny for innstillinger

Trykk på «Modus-knappen» til SET vises i displayet. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å gå inn i menyen for innstillinger.

Trykk på «Modus-knappen» for å bla i valgene i menyen. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å velge et menypunkt.

One Button Mode On / Off

«One Button Mode» («OBM») tvinger kameraet til å starte opptak av video eller ta bilde(r) når kameraet skrues på. Hvilken handling kameraet skal utføre kan velges (se neste steg).  Det gjør det enklere å skru på kameraet når man ikke har tid eller kan se displayet. Eller når man skal låne kameraet til noen som ikke kjenner til bruken av kameraet.

I «OBM» så har «Avtrekker-knappen» ingen funksjon. Man kan ikke stoppe opptak av video eller stoppe tagning av bilder.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
onF Av (standard)
onO

Aktiver OBM

 1. Trykk «Avtrekker-knappen» for å bla valgene og stopp når LCD-skjermen viser «onO»
 2.  Trykk «Modus-knappen» for å lagre det valget som vises på LCD-skjermen
 3. Skru av og på kameraet igjen. Når kameraet skrues på igjen så vil valget gjort i steg 1 gjelde
 4. Trykk og hold inne «AV/PÅ-knappen» i 3 sekunder for å skru av kameraet

Deaktiver OBM

 1. Skru på kameraet
 2. Mens kameraet er på (gjør opptak), trykk og hold inne «Avtrekker-knappen» i 3 sekunder. Slipp knappen.
 3. Kameraets SET-meny vil vises
 4. Trykk «Avtrekker-knappen» for å gå inn i menyen for innstillinger. Stopp når onO vises
 5. Trykk «Avtrekker-knappen» for å bla valgene og stopp når LCD-skjermen viser «onF»
 6. Skru av kameraet
 7. Neste gang kameraet skrues på så vil OBM være deaktivert

Standard modus ved oppstart

Man kan velge hvilken modus (video, foto, tripple foto, timelapse) kameraet skal start i når du skrur på kameraet.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
F Videomodus (F betyr film og er standard)
P Foto (enkeltbilde)
3 Tripple foto
PES Timelapse (PES = photo every second)
 1.  Trykk «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgene
 2. Trykk «Modus-knappen» for å lagre valget som vises i LCD-skjermen

Oppløsning for video

Kameraet kan filme i ulike oppløsninger med ulike fps (bilde pr. sekund).

Symbol på LCD-skjermen Beskrivelse Oppløsning Bildefrekvens Foreslått bruksområde
r1 16:9 vidvinkel
Standard
WVGA
(848×480)
60 NTSC
50 PAL
Når man ønsker liten filstørrelse og høy bildefrekvens.
r2 16:9 HD video 720p
(1280×720)
30 NTSC
25 PAL
Når montert på kjøretøy eller utstyr og man ønsker en så vid bildevinkel som mulig.
r3 16:9 vidvinkel
HD video
720p
(1280×720)
60 NTSC
50 PAL
Samme som r2 men med saktefilm.
r4 (standard) 4:3 HD video 960p
(128×960)
30 NTSC
25 PAL
Festet på kropp, hjelm, surfebrett så vil denne størrelsen gi høyest bilde.
r5 16:9 HD video
høyeste oppløsning
1080p
(1920×1080)
30 NTSC
25 PAL
Når montert i bil eller andre kjøretøy. Smalere synsfelt (127 grader) enn normalt (170 grader).
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen
Merk: Visning r1, r2, r3, r4 og r5 som vises i menyen for innstillinger vil vises som 1, 2, 3, 4 eller 5 (uten «r»)  i LCD-skjermen når man ikke er i innstillingsmenyen. Se eksempel under delen for «LCD-skjerm» lenger opp.

Eksponering

Velg mellom spotmåling eller sentrert måling for å velge ønsket eksponering av bildet/video avhengig av omgivelsene.
Symbol på LCD-skjerm Funksjon
Cnt (standard) Sentrert måling av eksponering er best utendørs- eller innendørs-lys.
SPt Spotmåling er primært brukt når man filmer fra insiden av en bil eller andre mørke omgivelser og ut i et lyst område. Spotmålingen justerer eksponeringen til midten av bildet, f.eks, på veien utenfor bilen istedet for interiøret i bilen.
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

Oppned opptak

Hvis man må montere kameraet oppned så kan man også snu opptaket av video eller bilde. Dette gjør at man slipper å måtte snu bildet i filmen på datamaskinen.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
UP Tar bilder og filmer «rett vei» (standard)
UPd Tar bilder og filmer oppned slik at det blir rett vei på datamaskinen og visning på TV.
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

«Live» video

Man kan stille inn kameraet til å gi fra seg direktesendt bilde via en av bildeutgangene (normal eller HD) ved å skru på eller av «Video Live Feed». Direkte sendt bilde via USB er ikke mulig. Når direktesendt bilde er skrudd av så vil kameraet gå automatisk til visning av video eller bilde når en bildekabel kobles til. Når direktesendt bilde er skrudd på så vil kamerat forbli i sin modus (video, bildetagning etc) og sende direktesendt bilde.

Merk: Hvis HD-kabelen er koblet til og man starter opptak av HD-video, så vil bildesignalet endres fra HD til standard oppløsning. Kameraet kan ikke sende og ta opp HD-video samtidig.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
LFF Direktesendt bilde av (standard)
LFO Direktesendt bilde på
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

Informasjon på skjerm

Når kameraet er koblet til TV via direktesendt bilde, så vil kameraet som standard innstilling vise informasjon som batteristatus og om kameraet gjør opptak eller ikke. Denne informasjonen kan skjules for direktesendt bilde.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
oSO På (viser informasjon i direktesendt bilde)
oSF Av (informasjon i direktesendt bilde er skjult)
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen
Tips lagt til av Helge:
Hvis du synes det er vanskelig å navigere i menyen for innstillinger ved å se på LCD-skjermen på selve kameraet, ta å koble til kameraet til en TV. Der vil menyen vises i fullskjerm og med hele ord/navn på innstillinger istedet for forkortelser på tre bokstaver slik det er på LCD-skjermen.

Tidsintervall timelapse

Man kan velge å ta bilde hvert 2, 5, 10, 30 eller 60 sekund når kameraet er i «Timelapse-modus». Når det står «P2» på skjermen så vil kameraet ta bilde hvert 2. sekund i «Timelapse-modus».

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
P2 / P5 / P10 / P30 / P6 Tar bilde hvert 2 / 5 / 10 / 30 / 60 sekund
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

LED-lys av/på

Ved opptak av video eller når kameraet tar bilde så vil det røde LED-lyset blinke. Man kan skru av LED-lyset.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
bLO Blinking av LED-lys på (standard)
bLF Blinking av LED-lys av
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

Skru av/på pipelyd

Man kan aktivere eller deaktivere pipelyden som brukes som kvittering ved trykk eller handling.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
bPO På (standard)
bPF Av
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

NTSC / PAL

Dette kontrollerer både opptak og avspilling av video på TV-skjerm. Velg nSC hvis du bor i Nord-Amerika og PAL hvis du bor andre steder.

Notat lagt til av Helge:
I USA, Canada, Sør-Korea og Japan bruker de et system som kalles NTSC, mens resten av verden bruker PAL. Ønsker du mer informasjon om NTSC og PAL, se Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/NTSC
Symbol på LCD-skjerm Funksjon
nSC NTSC er valgt. Opptak og avspilling vil foregå i enten 30 eller 60 bilder pr. sekund avhengig av valgt oppløsning.
PAL PAL er valgt. Opptak og avspilling vil foregår i enten 25 eller 50 bilder pr. sekund avhengig av valgt oppløsning.
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte mellom valgmulighetene
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises på LCD-skjermen

Slette siste fil

Når «LSt» vises på LCD-skjermen så kan du slette siste filen som er lagret på minnekortet.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
LSt For å slette siste fil lagret på minnekortet. Trykk «Avtrekker-knappen» når LSt vises på skjermen for å slette siste fil. LSt vil begynne å blinke som en advarsel.
LSt
(blinker)
LSt vil blinke i 5 sekunder. Hvis du ikke gjør noe så vil blinkingen stoppe og ingen fil vil bli slettet. Du kan nå trykke «Modus-knappen» for å gå videre i menyen.
LSt
(blinker)
Hvis du trykker på «Avtrekker-knappen» mens LSt blinker vil du slette siste filen som ble lagret på minnekortet. Det røde LED-lyset vil blinke mens filen slettes.

Slett alle filer og formater minnekort

Når «ALL» vises på LCD-skjermen så kan du slette alle filer og formatere minnekortet.

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
ALL For å slette alle filer og formatere minnekortet. Trykk «Avtrekker-knappen» når ALL vises på skjermen for å slette siste fil. ALL vil begynne å blinke som en advarsel.
ALL
(blinker)
ALL vil blinke i 5 sekunder. Hvis du ikke gjør noe så vil blinkingen stoppe og ingen filer vil bli slettet og minnekortet blir ikke formatert. Du kan nå trykke «Modus-knappen» for å gå videre i menyen.
ALL
(blinker)
Hvis du trykker på «Avtrekker-knappen» mens ALL blinker vil du slette alle filer og formatere minnekortet. Det røde LED-lyset vil blinke mens filen slettes. ADVARSEL: Dette vil slette alle filer og all data på minnekortet.

Auto av

Du kan velge at kameraet skal skru seg automatisk av etter 60, 120, 300 sekunder eller aldri (kun når du selv velger å skru av kameraet manuelt).

Symbol på LCD-skjerm Funksjon
OFF Kameraet vil ikke skru seg selv av (standard).
60 Kameraet vil skru seg selv av 60 sekunder (1 minutt) etter at siste knapp ble trykket (med mindre kameraet gjør opptak av video eller bilder).
120 Kameraet vil skru seg selv av 120 sekunder (2 minutter) etter at siste knapp ble trykket (med mindre kameraet gjør opptak av video eller bilder).
300 Kameraet vil skru seg selv av 300 sekunder (5 minutter) etter at siste knapp ble trykket (med mindre kameraet gjør opptak av video eller bilder).
 1. Trykk på «Avtrekker-knappen» for å bytte valg (OFF, 60, 120 300)
 2. Trykk på «Modus-knappen» for å lagre valget som vises i LCD-skjermen

Om denne «brukermanualen»

Denne brukermanualen er skrevet på eget initiativ og er på ingen måte støttet av GoPro. Utgangspunktet er at jeg selv kjøpte meg GoPro Hero HD og syntes at menyen var litt tungvind å bruke. Det fulgte med en rekke brukerveiledninger på ulike språk, men ingen av dem var på norsk. Det er i utgangspunktet ikke et problem, men jeg synes likevel det burde følge med en på et nordisk språk.

Så som en del av min egen opplæring i funksjoner og innstillinger til kameraet så valgte jeg å oversette det jeg mener er den viktigste delen av den engelske brukermanualen.

Denne nettsiden er også tilpasset mobilvisning. Så da slipper jeg å ha med meg papirutgaven i lomma om det er noe jeg trenger å slå opp.

Jeg er ikke noe ekspert på norsk, ei heller engelsk. Så du kan nok finne en del skrivefeil eller uttrykk som er dårlig oversatt. Ta gjerne kontakt med meg eller legg igjen en kommentar under hvis du mener noe er galt, mangelfullt eller ønsker å gi meg en beskjed.

Fraskrivelse

Denne brukermanualen er ikke et offisielt GoPro-materiale. Brukermanualen er fritt oversatt fra papirutgaven som fulgte med mitt kamera når jeg kjøpte det. Jeg kan ikke ta ansvar for nye funksjoner eller endrede funksjoner som ikke dekkes av denne brukermanualen.

Denne brukermanualen er for GoPro Hero HD (altså versjon 1). I kommentarfeltet under så prøver jeg å svare på spørsmål folk har. Jeg ber om forståelse om at jeg ikke sitter inne med kunnskap om andre utgaver (Hero2 og Hero3).
Advertisements

89 kommentarer om “GoPro Hero brukermanual

 1. Heia, og takk for mange gode tips.
  Fikk GoPro Hero 5 til jul. Får ikke åpnet det, for å sette inn batteriet. Vil ikke bruke makt og evt ødelegge noe.
  Ser frem til å ta kamera i bruk, både på skiturer og ikke minst i kajakken. Fortsatt god jul. Torkel

  Lik

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s